Hugo Aspahaug Kardamili Foto Lafting Knivmaker tredreiing Photo Logging knifemaking woodturning
bootstrap template
Mobirise

LCHF

LCHF (Low Carb and High Fat) er en matfilosofi som benyttes av mennesker for å kontrollere blodsukkeret og/eller oppnå en vektreduksjon. Dietten handler om å redusere mengden karbohydrater i kostholdet og erstatte det med mer fett.

Teorien bak LC (lavt karbohydratinntak) kan enkelt beskrives slik:
Karbohydrater, både raske og langsomme, bryets ned i kroppen til enkle sukkerarter for at de skal kunne nyttiggjøres som energi. Dermed stiger blodsukkeret som i sin tur driver insulinproduksjonen med påfølgende høye sukker- og insulinverdier.

LCHF (Low Carb and High Fat) is a food philosophy used by humans to control blood sugar and / or achieve weight reduction. The diet is about reducing the amount of carbohydrates in the diet and replacing it with more fat.

The theory behind LC (low carbohydrate intake) can easily be described as follows:
Carbohydrates, both fast and slow, are broken down into simple sugars in order to utilize them as energy. Thus, blood sugar rises, which in turn drives insulin production with subsequent high sugar and insulin values.

Mobirise

Stiftelsen vitenskap og fornuft er eier av Helsemagasinet vitenskap og fornuft.

Mobirise

Din Helsemat leverer spiseklare ferdigmåltider med lavt innhold av karbohydrater hjem på døren.

Mobirise

Det er 30 siden Fedon Lindberg kom til Norge og rokket ved våre forestillinger rundt helse og sunt kosthold.

Mobirise

Hva er I FORM?
I FORM gjør vi alt vi kan for å gjøre helse så overkommelig og motiverende som mulig - på alle plattformer.

Mobirise

Dr. Hexebergs klinikk ble startet i 2010 i Sandvika i Bærum. Klinikken har fortsatt tilstedeværelse i Sandvika, nå i lokalene til Lab1 i Elias Smiths vei 10.

Mobirise

Healthline
A reduced carb intake can positively impact those with various health issues, including type 2 diabetes, heart disease, acne, PCOS and Alzheimer’s disease (1Trusted Source).

For these reasons, low-carb diets have become popular among those looking to improve their health and lose weight.

Mobirise

What to know about low-carb, high-fat diets

A low-carb, high-fat diet involves a person reducing the number of carbohydrates they consume and replacing them with healthful fats. In recent years, this type of diet has become popular among people trying to lose weight.

Mobirise

A low-carb diet for beginners

A low-carb diet is low in carbohydrates, primarily found in sugary foods, pasta and bread. Instead, you eat whole foods including natural proteins, fats and vegetables.