Hva er en blog?
En blog (kortform for weblog) er et nettsted med daterte innlegg. Denne vide definisjonen åpner for mange kategorier nettsteder vil du kanskje innvende, men det er nettopp dette ene som karakteriserer en blog: dateringen av innlegg/artikler.

Bloggere:
Mine blogger ...

Blog
Her er link til mine blogger. Jeg setter pris på kommentarer.

Vil du prøve en blog så kan du trykke på .

Der kan du registrere deg gratis og så er det bare og sette igang.


Hugo Asphaug's blog: Hva skjer à ?


Mer om blog ...

En blog (kortform for weblog) er et nettsted med daterte innlegg. Denne vide definisjonen åpner for mange kategorier nettsteder vil du kanskje innvende, men det er nettopp dette ene som karakteriserer en blog: dateringen av innlegg/artikler.

En blogger er en som driver en - eller flere - slike nettsteder som kalles blog.

Innleggene vises i dato-sortert rekkefølge med de nyeste innleggene først. En blog kan derfor ta slike former som en dagbok - og enkelte brukere sin blog til nettopp dette: dagboksnotater. Men en blog kan like gjerne være et nettsted der redaktøren(e) skriver innlegg/artikler over ett noe avgrenset tema. Temaet kan være delt i underkategorier, men dette er ikke nødvendig. Videre vil innleggene som oftest være basert på, ellere rettere sagt være kommentarer til annen informasjon på nettet. Leseren gis alltid en referanse eller flere til de(t) som omtales lik at man ved selvsyn kan sjekke ut grunnlaget for bloggerens uttalelser.

En god blogger kan kjennetegnes ved at han/hun i en enkel, spissformulert setning eller et lite avsnitt gir ekstra dybde eller en velfomulert karakteristikk/kritikk av annen informasjon på nettet. På denne måten kan en blogger betegnes som en kunstner i mikro-innhold

De dagsbokpregede bloggene er så absolutt mer enn intime betroelser på rosa skriveark i en nattbordsskuff. Selv om temaet er mer sentrert rundt de daglige hendelser vil de også avspeile redaktørens (bloggerens) syn på verdenstilstanden (enten på det lokale eller det mer globale nivå). Og den gode bloggeren viser seg ofte som slagferdig og formuleringsterk selv når temaet er nært det personlige. Derved rives bloggen opp fra det personlige plan og over til det mer interessante. Og det er kanskje nettopp dette at bloggen er levert fra et samfunnsengasjert menneske som ikke er klistret inn i de store medievirksomhetene som gjør at bloggen har en friskhet som sjelden finnes i aviser, TV og de såkalt seriøse nettstedene.

Med dette som en enkel introduksjon til fenomenet blog inviteres du herved til å ta en nærmere titt på allerede eksisterende blogger, og eventuelt til å lage din egen blog. Det er både lettere - og rimeligere - enn du kanskje hadde trodd.